URO 2012

Upplagan för 2012 av Upsala Renju Open (URO) hade totalt 14 deltagare och ytterligare ett par besökare.

Sidan är under konstruktion, men här kommer så småningom tävlingsresultaten att dyka upp. Vi skall även so om vi inte kan återskapa information om de tidigare upplagorna av tävlingen som under 2012 firade 10års-jubileeum.