Renju

Renju är den form av luffarschack som spelas i tävlingar på riksnivå och som även spelas internationellt. En annan form av luffarschack som spelas i internationella tävlingar är Gomoku Swap2. Renju spelas på ett bräde av 15×15 linjer (ett anpassat Go-bräde). Svarta och vita stenar placeras på korsningarna mellan linjerna. Svart spelar först.

Öppningsregel

  • Spelaren med svarta stenar placerar de tre första dragen. Först en svart sten i mitten, sedan en vit sten inom 3×3 från mitten på brädet och sist en andra svart sten inom 5×5 från mitten på brädet. Det finns totalt 26 möjliga ickesymmetrisk mönster för de tre första stenarna.
  • Spelaren med vita stenar får valet att byta och spela svart istället.
  • Spelaren som nu har vita stenar (efter det eventuella färgbytet) spelar sten nummer fyra.
  • Spelaren med svarta stenar erbjuder två ickesymetriska val för sten nummer fem, och vit spelare plockar bort ett av de två valen från brädet, så att endast en svart sten bildar det femte och sista öppningsdraget.

Det är inte tillåtet att passa under öppningsdragen.

Förbudsdrag

Spelaren med svarta stenar har en uppsättning begränsningar i form av förbudsdrag. Förbudsdrag får utnyttjas av spelaren med vita stenar för att försöka vinna, som kompsenation för att befinna sig ett drag efter svart.

  • Dubbeltreor – Svart får inte placera en sten så att den bildar två separata linjer med tre obrutna stenar i rad.*
  • Dubbelfyror – Svart får inte placera en sten så att den bildar två separata linjer med fyra stenar i rad.**
  • Överdrag – Svart får inte placera en sten så att den bildar mer än sex svarta stenar i rad.

Om du vill fördjupa dig ytterligare hänvisar vi till den uppsättning av regler som tillhandahålls av Svenska Luffarschacksförbundet. Där kan du även hitta länkar till andra aktiva klubbar i landet.

* En linje med tre obrutna stenar i rad är en linje med tre stenar som genom ytterligare ett drag kan bilda fyra stenar i rad.**

** En linje med fyra stenar i rad är en linje med fyra stenar som genom ytterligare ett drag bildar fem i rad och därmed skulle ge vinst.