månadsarkiv: januari 2014

Föreningens verksamhetsberättelse för 2013

Styrelse

Under året har styrelsen bestått av ordförande Petter Gardström, sekreterare tillika kassör Tord Andersson, samt Martin Korinth (även kontaktansvarig).

Medlemsutveckling och medlemsavgifter

Medlemsantalet har ökat från 13 till 14, och vi har fått in 7:- i medlemsavgifter (enligt budget).

Spelkvällar

Vi träffades en gång under hösten (9:e november) hemma hos Martin för några träningspartier, även om uppslutningen inte blev så stor.

Upsala Renju Open

Lördagen den 21:a september arrangerades Upsala Renju Open (för elfte året i rad), i år med 9 deltagare.

Övrigt tävlingsdeltagande

På nationell nivå har klubbmedlemmar under året endast deltagit i Upsala Renju Open. Internationellt var klubben dock representerad i samband med sommarens VM i Tallin, både i kvaltävlingen till A-VM (QT) i renju och i den öppna renjuturneringen (BT).

Planerat, ej genomfört

Av två planerade träffar under året, vår och höst, blev endast den på hösten av. Uppdateringen av vår hemsida kunde ha varit lite bättre och frekventare.

Omnämnanden

Klubbstyrelsen vill i sedvanlig ordning rikta sin tacksamhet till ABJföretaget för bidrag till att arrangera Upsala Renju Open.