Föreningens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelse

Under året har styrelsen bestått av ordförande Petter Gardström, sekreterare tillika kassör Tord Andersson, samt Martin Korinth (även kontaktansvarig).

Medlemsutveckling och medlemsavgifter

Medlemsantalet har ökat från 12 till 13 och vi har fått in 7:- i medlemsavgifter (enligt budget).

Spelkvällar

Inga träffar har hållits under året.

Upsala Renju Open

Lördagen den 22:a september arrangerades Upsala Renju Open (för tionde året i rad), i år med hela 14 deltagare.

Övrigt tävlingsdeltagande

Medlemmar i klubben har på nationell nivå under året med stor framgång deltagit i Blixt-SM, Stork Open och Stora SM i renju. SM-titeln innehas nu av vår framstående medlem Petter Gardström.

Planerat, ej genomfört

Något KM har som vanligt ej anordnats, då lokalfrågan ej kunnat lösas på bra sätt.

Omnämnanden

Klubbstyrelsen vill i sedvanlig ordning rikta sin tacksamhet mot ABJföretaget för bidrag till att arrangera Upsala Renju Open.

Kommentera