Inbjudan till Upsala Renju Open (URO) 2014

OBS: sen påannonsering, spelplats är flyttad pga. lokalbrist! 

Lördagen 20 september 2014 går den årliga lokala tävlingen Upsala Renju Open (URO) av stapeln, detta år den elfte i ordningen. Inbjudan har redan gått ut till föreningar runt om i landet, men alla som är intresserade är förstås välkomna att deltaga i helgens tävling.

Plats: Bergagatan 2, Uppsala Byggmästarvägen 17, Stuvtorp, Stockholm

Tid: kl 09:45

Varmt välkomna!

Föreningens verksamhetsberättelse för 2013

Styrelse

Under året har styrelsen bestått av ordförande Petter Gardström, sekreterare tillika kassör Tord Andersson, samt Martin Korinth (även kontaktansvarig).

Medlemsutveckling och medlemsavgifter

Medlemsantalet har ökat från 13 till 14, och vi har fått in 7:- i medlemsavgifter (enligt budget).

Spelkvällar

Vi träffades en gång under hösten (9:e november) hemma hos Martin för några träningspartier, även om uppslutningen inte blev så stor.

Upsala Renju Open

Lördagen den 21:a september arrangerades Upsala Renju Open (för elfte året i rad), i år med 9 deltagare.

Övrigt tävlingsdeltagande

På nationell nivå har klubbmedlemmar under året endast deltagit i Upsala Renju Open. Internationellt var klubben dock representerad i samband med sommarens VM i Tallin, både i kvaltävlingen till A-VM (QT) i renju och i den öppna renjuturneringen (BT).

Planerat, ej genomfört

Av två planerade träffar under året, vår och höst, blev endast den på hösten av. Uppdateringen av vår hemsida kunde ha varit lite bättre och frekventare.

Omnämnanden

Klubbstyrelsen vill i sedvanlig ordning rikta sin tacksamhet till ABJföretaget för bidrag till att arrangera Upsala Renju Open.

Föreningens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelse

Under året har styrelsen bestått av ordförande Petter Gardström, sekreterare tillika kassör Tord Andersson, samt Martin Korinth (även kontaktansvarig).

Medlemsutveckling och medlemsavgifter

Medlemsantalet har ökat från 12 till 13 och vi har fått in 7:- i medlemsavgifter (enligt budget).

Spelkvällar

Inga träffar har hållits under året.

Upsala Renju Open

Lördagen den 22:a september arrangerades Upsala Renju Open (för tionde året i rad), i år med hela 14 deltagare.

Övrigt tävlingsdeltagande

Medlemmar i klubben har på nationell nivå under året med stor framgång deltagit i Blixt-SM, Stork Open och Stora SM i renju. SM-titeln innehas nu av vår framstående medlem Petter Gardström.

Planerat, ej genomfört

Något KM har som vanligt ej anordnats, då lokalfrågan ej kunnat lösas på bra sätt.

Omnämnanden

Klubbstyrelsen vill i sedvanlig ordning rikta sin tacksamhet mot ABJföretaget för bidrag till att arrangera Upsala Renju Open.